Ново рибарско пристанище в местността „Карантината“ край Варна ще бъде построено по проект на Центъра по хидро- и ареродинамика към ИМСТ – БАН. Ръководител на екипа, разработил проекта, е проф. д-р инж. Румен Кишев. Конструкцията, защитната стена и симулационния модел за вълновото натоварване са проектирани от инж. Красимир Маринов. Пристанът е оразмерен за над 100 плавателни съда. Подводната хидрография с подробна снимка на морското дъно са дело на инж. Иван Добрев. Община Варна ще реализира проекта по програма „Морско дело и рибарство 2014 – 2020”. Стойността на проекта е близо 16.6 млн. лева, като собственото финансиране от 8.5 млн. лева вече е одобрено с решение на Общинския съвет във Варна.

Проектът предвижда пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение, изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита от ветрово и вълново въздействие, за обслужване на риболовни кораби и първа продажба на уловите от прясна риба. Откъм брега ще има голяма рампа за колесари, за да влизат лодките в морето. Предвидени са още сервиз за ремонт на плавателните съдове и сграда на три нива с модерен архитектурен силует.

Рибарското пристанище „Карантината“ ще бъде най-модерното по Северното Черноморие и ще съперничи на четирите по-нови пристана, изградени  на юг. Пристанът ще е естественият завършек на Аспаруховия парк, който общината смята да превърне във втората Морска градина на Варна с изграждане на алеи и места за отдих. Самата форма на вълнолома ще е с място за пешеходци и разходки из порта, без да се пречи на работата и лодките. Строежът на модерното рибарско пристанище ще започне след края на туристическия сезон и трябва да завърши през 2020 г.