На 16 март 2018 г. в зала „Батенберг” на Регионален исторически музей – Русе се проведе Кръгла маса на тема „Музикалните архиви в България – състояние, проблеми, перспективи“. Тя беше организирана от Института за изследване на изкуствата и Регионалния академичен център на БАН в Русе като поредно събитие от инициативата “Art Hour“ на ИИИзк.

Непосредствено преди откриването на един от най-авторитетни музикални фестивали в България – Мартенски музикални дни в Русе, изследователи от сектор „Музика“ на ИИИзк коментираха спецификата на музикалните архиви в България и различните институции, в които те се съхраняват. Темата на кръглата маса беше избрана поради възникнали в последните месеци дискусии в социалните мрежи по този въпрос и имаше за цел да събуди интереса на аудиторията от ученици, студенти и преподаватели в НУИ „Веселин Стоянов“ и РУ „Ангел Кънчев“ към работата с архиви и към ролята на музиколозите от БАН при формирането, описването и изследването на музикалните архивни фондове в миналото и днес. Своя опит в работата с различни видове музикални архиви представиха проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, проф. д-р Горица Найденова, гл.ас. д-р Полина Антонова и гл.ас. д-р Диана Данова-Дамянова.