Националният институт по метеорология и хидрология към БАН, с решение на Народното събрание от 1951 г., представлява и изпълнява задълженията на  Република България към Световната метеорологична организация към ООН (СМО). На 14 март 2018 г. в НИМХ – БАН е получено на името на България удостоверение, подписано от Генералния секретар на Световната метеорологична организация. 

С него се отчита експертния принос на България в работата на СМО и регионалната асоциация на Европейските метеорологични служби (RA VI) както и поддръжката на работата на регионалния телекомуникационен център на СМО – един от 16-те в света.