Приключи успешното изпълнение на проект „Разчетен анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ по резултатите от изпитване и изследване на образци-свидетели. Определяне на активностите и неутронния флуенс на образци-свидетели от сборки 3Л на блок 5 и 2Л на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй““. Резултатите от проекта са пряко свързани с удължаване на срока на експлоатация на реакторите в централата. Изследванията са проведени по договор между Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

Целта на проекта е да се определи изменението на свойствата на метала на корпусите на реакторите на 5 и 6 ЕБ под влияние на радиационното и топлинното въздействие към момента на изваждането на образците от реакторите.

Получените експериментални и разчетни данни  се използват при процедурите по оценяване на възможностите за надпроектно удължаване на експлоатационния срок на пети и шести енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“.

През последните години учени и висококвалифицирани специалисти от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН изцяло проектираха и изпълниха система за следене на напрегнатото състояние на защитната черупка на реакторите в АЕЦ „Козлодуй“. Елемент от безопасността на  реакторите тип ВВЕР 1000 на АЕЦ „Козлодуй“ е стоманобетонната защитна черупка, която е и обект на независим държавен и международен надзор. За контролиране надеждността на защитните черупки екипът на Института е внедрил оригинална методика за контрол на напрегнатото състояние на черупките чрез измерване силата на напрягане при анкерите.

Проектирана и изградена е система за автоматичен контрол на напрягащите сили в сноповете, която посредством тензометрични преобразуватели на сила извършва измерване на усилията в определен брой снопове. Състоянието им се записва в база данни и по определен алгоритъм оценява и визуализира напрегнатото състояние на защитната черупка. Резултатите от измерването на силите в сноповете се представят в табличен и графичен вид.

При поредния годишен планов ремонт в АЕЦ Козлодуй беше направена инспекция на системата за следене на напрегнатото състояние на защитната черупка на реакторите ВВЕР 1000.

При проверки на екипи на Международната агенция по атомна енергия, Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО) и  групата по ядрените въпроси към Европейския съвет и др., безопасността на защитните черупки  получи висока оценка и международно признание.