Акад. Николай Кауфман е роден в гр. Русе през 1925 г. Завършва Априловската гимназия в гр. Габрово, а през 1952 г. – Държавната музикална академия в теоретичен и инструментален факултет със специалност тромпет. От същата година работи в Института за музика – БАН (днес Институт за изследване на изкуствата).

През 1962 г. защитава дисертация за степента „кандидат на изкуствознанието“ на тема „Музикалният фолклор на българите мохамедани“. От 1963 г. е член на Етномузиколожката секция на ЮНЕСКО. От 1966 г. е старши научен сътрудник II степен в Института за музика при БАН, а от 1967 г. – доцент в Българска държавна консерватория – София (сега Държавна музикална академия „Панчо Владигеров“). През 1973 г. защитава дисертация за степента „доктор на изкуствознанието“ на тема „Българската многогласна народна песен“. От 1977 г. е старши научен сътрудник I ст. и доктор на изкуствознанието в Института за музика при БАН, от 1978 г. – професор в Българската държавна консерватория. От 1989 г. работи като ст. н. с. I ст. д. изк. в Института за фолклор при БАН. През 1990 г. е избран за член на Кралския антропологически институт на Великобритания. От 1996 г. е професор във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. През 1997 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2003 г. – за академик.

Резултат от мащабната теренна и записваческа работа, която акад. Н. Кауфман реализира през целия си живот, са около 40 000 документирани вокални и инструментални образци от 970 селища (днес се съхраняват в архивите на БАН), както и 17 публикувани сборника (някои от които по 2 тома), съдържащи хиляди записани, подбрани и дешифрирани от него народни песни и инструментални мелодии. Автор е на 9 монографии и на стотици статии и студии в областта на българската и балканската етномузикология. Като композитор обработва над 2000 песни за хор, автор е на 6 тома клавирни пиеси, квартети, квинтети, музика за солови инструменти, музика за музикално-танцови постановки и много други. За хоровите обработки на Н. Кауфман във втория албум от поредицата „Мистерията на българските гласове“ (1990 г.) му е присъдена единствената за България международна музикална награда „Грами“.

За значимата си научна работа акад. Н. Кауфман е награждаван многократно – носител е на: Ордени „Кирил и Методий“ І и ІІ степен (1965, 1980 г.); Орден „Паисий Хилендарски“ на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ (1983 г.); Орден „За изкуствознание“ на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ (1989 г.); Орден „Марин Дринов“ на БАН (1995 г.); Орден „Стара планина І степен“ на Президентството на Република България (2000 г.) и редица други награди.

Поклонението ще се състои на 31.03.2018 г. /събота/ от 12.00 ч. до 13.30 ч. в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ бул. Евлоги и Христо Геориеви“ № 94, а погребението – в 15.00 ч. в парцел 1 – Алея на творците, Централни софийски гробища.