На 19 и 20 март 2018 г. в University of Southern Denmark (SDU), гр. Одензе, Дания се състоя „kick-off“ среща на участниците в научния екип на проект “Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries -IProPBio“ (Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии).

Проектът е финансиран от ЕС по програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020, в рамките на дейностите Мария Склодовска-Кюри за обмен на изследователи и иноватори MSCA-RISE-2017. Проектът IProPBio се реализира в партньорство с научни колективи от университети и научни центрове от Дания (координатор), Бразилия, България (ИИХ-БАН), Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Мексико, Португалия, САЩ, както и малко предприятие от Гърция. IProPBio стартира на 01.01.2018 г. и ще се изпълнява в продължение на 48 месеца. Институтът по инженерна химия беше представен от проф. Румяна Статева и проф. Драгомир Янков.