Първият сборник, посветен на творческото наследство на един от най-оригиналните български поети от последната четвърт на XX век Иван Методиев (1946 – 2003) излезе от печат. Книгата е подготвена от Института за литература – БАН и е отпечатана от Издателски център „Боян Пенев“.

„Книга за Иван Методиев“ събира материали от първата научна конференция, посветена на поета и организирана от Института за литература по повод 70-годишнината му. В тома са добавени допълнително текстове от редица литературоведи, писатели, интелектуалци и приятели на Иван Методиев, които създават калейдоскопичен по своя характер корпус in memoriam, актуализирайки разговора за поета и поезията на 80-те и 90-те години. Книгата включва и ръкопис на един от вариантите на стихосбирката „Първична мисъл“, подготвяна от Иван Методиев в периода 1998 – 1999 г., но останала неиздадена.

Книга за Иван Методиев“ съчетава различни езици – научно-литературни, публицистични, споменни, поетически, философски, документални, архивни. Но всички те изговарят милостта на изкуството към човека и лирическата ос на битието му, защото „всички въпроси за съществуването са по принадлежност поетични, а всички възможни отговори – по необходимост поетични“.