Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се запозна с работата на учените от Института по океанология – БАН. По време на посещението си във Варна той прояви интерес към спецификата на работа в областта на морските науки,  участието на учените в национални и  международни програми и проекти и по-специално ролята на Института по океанология за прилагане на европейските политики за морска околна среда и стимулиране  на „синята икономика“ в Черно море.  Министър Вълчев поздрави екипа за успешното му участие като партньор в „Център за Компетентност  за интелигентен растеж в креативните и рекреативни индустрии  (ИНКРЕА)“ и  Национална  Пътна Карта „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската  инфраструктура (Euro-Argo) MASRI. В рамките на визитата си министър Красимир Вълчев посети и научно-изследователския кораб „Академик“.

По време на срещата бяха дискутирани някои от проблемите и предизвикателствата, свързани с развитието на науката в България, актуални възможности за финансиране на морските изследванията, необходимостта от надграждане на материалната  база и научно-изследователския инструментариум, включително и от нов, съвременно оборудван изследователски кораб.