Директорът на Института за балканистика с Център по тракология – БАН проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема: „Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“ в рамките на семинар, ръководен от проф. Марк Креймър. Проф. Костов проведе и работни срещи в рамките на двустранния проект между ИБЦТ и Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет.