Медицински симпозиум „Акад. Чудомир Начев“ ще се проведе на 15 април, неделя, от 9:00 часа в Големия салон на БАН. Темата, на която е посветено XIII издание на симпозиума, е: „Постижения  в  диагностиката  и  лечението   на очните заболявания  – за по-добро  качество  на живот“. Модератор ще бъде акад. Петя Василева. Програмата на симпозиума може да намерите тук.