Институтът по роботика към Българската академия на науките представи публично част от последните си разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Демонстрирани бяха изобретения, които намират приложение в индустрията и роботи, които подпомагат социалната адаптация на деца и възрастни със специфични потребности.

Интересът към роботиката непрекъснато нараства, откакто писателят Карел Чапек въведе думата „робот“, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той припомни ролята на Института в разработването на фундаментални научни изследвания в областта на системното инженерство и роботиката.

Роботиката обединява сензорика, мехатронни системи и изкуствен интелект. Върху тази платформа са създадени иновационните технологии в Института, каза директорът акад. Чавдар Руменин и допълни, че в него се извършва иновационна и изобретателска дейност. Той подчерта все по-нарастващото значение на роботиката в производството, като очакванията са до 2040 г. 47 % от индустрията да бъде роботизирана. Институтът участва в реализирането на колаборативни решения, когато хора и роботи извършват едновременно производствен процес. Показани бяха множество патентовани изобретения на учени от института, голяма част от които са внедрени. Общото икономическо въздействие на внедрени разработки на учени от Института по роботика е за над   45 милиона лв.

Роботизирана система за получаване на електрическа енергия от морските вълни с мощност до 4 кW е монтирана край Шкорпиловци. Учените са намерили нестандратно решение за автономно придвижване на роботите с помощта на балонен модул. По този начин се повишава ефективността на акумулаторния блок, увеличава се теглото на пренасяните товари до трудно достъпни или рискови зони.

Учените от Института работят с талантливи ученици, като съдействат за практическото реализиране на техните идеи. Основната цел на създадената към  Ученическия институт на БАН Робо-Академия е да свърже науката и иновациите с образованието. За събитието в Българската академия на науките пристигнаха ученици от цялата страна, които пред публика демонстрираха проектите си.

С постиженията на учените от Института по роботика се запознаха зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, посланици, учени, преподаватели и граждани.