Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува 60 години от основаването си на 20 април 2018 г.

Тържественото честване започна с доклад на директора на Института проф. дхн Весела Цакова на тема „60 години Институт по физикохимия „Акадeмик Ростислав Каишев” – модерни изследвания, основани на опит и традиция“, който представи историята на Института от основаването му до днешни дни и високите постижения, постигнати от изявени учени през годините в областта на фазообразуването и кристалния растеж, електрокристализацията и колоидите и дисперсните системи. Акцентира се и върху значителната публикационна дейност, престижните монографии в трите основни тематични направления на Института, интензивното взаимодействие с български и чуждестранни фирми и активната му международна дейност. Честването продължи с доклад на тема „Научно-изследователска дейност –  тематика, проекти и постижения (2015 – 2017 г.)“, представен от научния секретар на Института, доц. д-р Женя Георгиева. Представени бяха актуалните научни проекти и най-новите научни постижения на учените от Института по физикохимия.

На празника бяха приети специални поздравителни адреси от Председателя и Ръководството на БАН, представен от чл.-кор. Константин Хаджииванов, от Ректора на ХТМУ проф. Митко Георгиев, представен от проф. Мартин Божинов, от Ръководителя на Катедра „Физикохимия“ към ХТМУ – доц. Ангелина Попова, от Директора на Центъра за немскоезично обучение при ХТМУ – доц. Ружа Харизанова, от д-р Илия Вълов от ТУ Аахен, Германия и редица директори на химически институти към БАН.

Проф. дхн Весела Цакова от името на Научния съвет на Института връчи специални отличия – грамоти на изявени сътрудници за дългогодишен принос към дейността на Института, сред които акад. Иван Гуцов, чл.-кор. Димо Кашчиев, проф. дхн Христо Нанев, проф. дхн Иван Кръстев и още много видни професори и доценти, както и асистенти, химици, техници и други, чийто професионален път е трайно свързан с развитието на Института.

Празникът завърши с коктейл в сградата на Националния археологически музей с много гости и добро настроение.