Сребърен знак и грамота за принос към развитието на българската икономика получи доц. д-р Огнян Иванов от Института по физика на твърдото тяло на БАН (ИФТТ – БАН). Отличието беше връчено в категория „Интелект“ на конкурса  „ИН – 5“ на Българската стопанска камара.

Наградата за доц. Иванов е  за  създадения по негова идея сензор за контрол на замърсявания с аерозоли, работещ на основата на повърхностния фотозаряден ефект. Сензорът е разработен по европейския проект COUNTERFOG, тематична област „Сигурност“ на Седма рамкова програма на ЕС  и е внедрен в Мадрид.

В ръководеното от доц. Огнян Иванов звено „Електромагнитни сензори“ в ИФТТ са разработени общо четири прибора за управление на устройства за защита при бедствия, аварии и терористични атаки с оръжия за масово поразяване, които привлякоха интереса на редица потребители като Столична община, Министерството на отбраната и др.