Институтът открива иновативен образователен център

 и представителна експозиция

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей планира откриването на изцяло нова представителна изложба в ремонтираните и реставрирани зали на Националния етнографски музей. Предстои и изграждането на иновативен образователен център, който ще отвори врати през есента на 2018 г. Това са само част от инициативите, обявени на специално събитие, което се проведе на 18 май в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“.

Експозиция „От традиционното към глобалното село – променящата се българска етнология и фолклористика“ представи научната дейност на института. Учените разказаха за някои от актуалните си проекти, сред които най-мащабното проучване на българите в чужбина „Културно наследство в миграция“, сборникът с фолклорни текстове „Змей. Змеица. Ламя и хала“, филми за нематериалното културно наследство на българите, архивни снимки и писмени паметници. Млади и утвърдени учени показаха работата си през последните години, в т.ч. свързани с издирване, записване и опазване на културното наследство; изследване на локални, паневропейски и глобални културни процеси като културен обмен, агрокултурни трансформации и др. Бяха демонстрирани методи на работа по набиране, обработка и съхранение на научни материали. Спецификите на теренното проучване на етнолога и фолклориста бяха онагледени с богат видео и снимков материал. На представянето на ИЕФЕМ присъстваха ученици от кръжоци по етнография, любители на фолклора и традициите, чуждестранни гости, медии.

„Повече от 110 години Националният етнографски музей, а по-късно и институт, играе ролята на културен и духовен център, който издирва, съхранява, изучава и популяризира културните процеси и явления,“ коментира доц. д-р Петко Христов, директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Той припомни, че от началото на 2018 г., институтът участва в два значими интердисциплинарни научни проекта – изграждане на Център за върхови постижения „Наследство.бг“ и Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии.

ИЕФЕМ – БАН е основен експертен консултант по отношение на вписаните в списъка за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО практики. Сред големите постижения на института в тази насока са вписванията на Чипровските килими, Фестивалът за маскарадни игри „Сурва“, Национален събор на българското народно творчество в Копривщица и др. В края на 2017 г. мартеницата или културните практики свързани с 1 март в България, Румъния, Молдова и Македония също бяха включени в този списък.

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН работи по значими научноизследователски и научно-популярни проекти, посветени на опазване на културното наследство и актуални за обществото теми. През 2017 г. учените са подготвили  общо 145 експертизи в полза на различни национални правителствени и държавни научни и културни институции, работили са по 47 колективни и индивидуални проекти в рамките на бюджетната субсидия на БАН, издали са над 170 статии и студии.