С Тържествено събрание Българската академия на науките ще отбележи Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Събитието ще се проведе на 23 май (сряда) от 11:00 часа в Големия салон  на Академията (ул. „15-ти ноември“ 1).

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще откриe тържеството. Директорът на Кирило-Методиевския научен център на БАН (КМНЦ) доц. д-р Славия Бърлиева ще изнесе  академична лекция на тема “Кирил и Методий – покровители на Нова Европа”. Лекцията е по повод 1150-годишния юбилей от освещаването на славянските книги в Рим от папа Адриан II. С този акт всъщност старобългарският език става третият културен език в Европа, разчупвайки гръко-латинския характер на европейската писмена култура.

По време на честването ще бъдат присъдени наградите в националния конкурс за журналистическо отразяване  дейността на БАН за 2017 г.

На 23 май ще бъде открита организираната от КМНЦ изложба „Образи на св. Седмочисленици в съвременната българска иконопис“. Куратор на изложбата е гл. ас. д-р Тотка Григорова, изкуствовед и член на интердисциплинарния екип на КМНЦ на БАН.