Снимка: Българска търговско-промишлена палата

За пети пореден път в Българската търговско-промишлена палата се състоя церемония, на която Съветът по иновации при БТПП  връчи традиционните награди на победителите в Петия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

Учени от два института на Българската академия на науките получиха награда в категория „Най-добър иновативен проект“. На първо място беше награден колектив от Института по физикохимия – БАН за проект с наименование: „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци”. Другата награда за БАН е третото място за колектива от Института по инженерна химия – БАН за проект „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.

Наградите в тази категория връчиха д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство;  д-р Александър Минев, зам.-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; чл. – кор. проф. д-р Костадин Ганев – зам.-председател на БАН и член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.