Колектив от Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН с ръководител доц. д-р Валентина Тодорова беше удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г. за научно постижение по проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). Официалната церемонията се състоя на 23 май 2018 г. в зала „Пленарна“, Община Варна.

В изпълнение на проекта са разработени индикаторни системи за оценка на състоянието, дефинирани са екологични цели и са изготвени подобрени програми за мониторинг на задължителните характеристики на морската околна среда, в съответствие с европейското екологично законодателство и нормативни стандарти. Наградата е израз на публично признание за приноса на учените от ИО – БАН за осъществяването на морска научно-изследователска дейност в полза на обществото.