Българската академия на науките съобщава, че на 26 май 2018 г. почина на 84-годишна възраст академик Светлин Русев Вълчев

Почина големият български творец, забележителният художник Светлин Русев. Отиде си една светла личност на небосклона на българската култура и наука. Академик Светлин Русев (роден на 14 юни 1933 г. в София) е едно от най-интересните и значителни явления в духовния живот на нашето време – като личност и творец. Изминатият от него път е забележителен не само като образец  за развитието и израстването на един от най-големите ни живописци, но и като феномен, показателен за голяма част от българските интелектуалци. Той бе не само художник, но и обществено-ангажирана фигура.

Неговият творчески процес бе преди всичко средство за откриване на духовното, невидимото и интимното в човешката личност, за решаване на важни социално-нравствени проблеми. Вниманието му на художник бе концентрирано около съдбата и преживяванията на човека в екстремните ситуации на исторически превратности или тежки житейски изпитания. Не можем да си представим развитието на българското изобразително изкуство, през последните 50 години без неговото мощно присъствие като художник и общественик. Като преподавател академик Русев подготви няколко поколения талантливи художници, а позицията му като изкуствовед и творец с изключителен професионализъм впечатлява със своята идейно-естетическа толерантност сред голямото разнообразие на стилове и концепции в художествената област.

Той е член на значителен брой чуждестранни академии, а неговите произведения са притежание на много национални галерии и частни сбирки в Париж, Лондон, Лос Анджелис, Сан Франциско, Виена, Стокхолм, Брюксел, Рим, Бон, Берлин,  Мюнхен, Москва, Атина, Делхи, Токио и др. Носител е на редица национални награди и чуждестранни отличия.

Академик Русев е член на Българската академия на науките от 2003 г. и даде своя реален принос за нейното укрепване и развитие.

Поклон пред светлата му памет!

 

Поклонението ще се състои на 30 май 2018 г. (сряда) от 12.00 ч. във фоайето на  „Квадрат 500“, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ № 1.

 

от Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите