952 жени учени от Българската академия на науките са събрани в справочника „Жените в историята на академичната наука в България. Хабилитираните жени в БАН“. Представянето му на 28 май в Централната сграда на БАН беше съпътствано с документална изложба от 19 постера, които представят някои от тези учени, разделени по научни направления. Събитието е част от проекта „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“, финансиран от ЮНЕСКО през 2017 г.

По време на откриването главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева определи проекта като много навременен, не защото напоследък много се говори за равенство между половете, а защото е крайно време да отдадем почит на всички жени, които са посветили своя живот на науката и на развитието на всички научни направления.

Енциклопедичният справочник продължава традицията на старите енциклопедични издания, отразяващи личния състав на Академията. Работещите по проекта са успели да създадат информационна база от биографични данни, която предстои да се попълва регулярно – съобщи ръководителят на проекта д-р Джени Иванова. Поради ограничения тираж той ще бъде достъпен в библиотеката на БАН, библиотеките на институтите и Националната библиотека.

Документалната изложба прави ретроспекция на темата за жените и мястото, което те заемат в създаването, развитието и утвърждаването на Българската академия на науките и нейните академични звена. Тя показва важни и малко известни документи от служебните архиви и личните архивни фондове, както и богат фотоматериал за жените учени.