Споразумение за научно сътрудничество между Българската академия на науките и  Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) беше подписано на 30 май в Минск. Делегация от БАН, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски, се запозна с дейността на беларуските учени и модела на работата в различни институти на НАНБ. Обсъдени бяха възможности и механизми за сътрудничество между двете академии.