Учени от Института по океанология – БАН участваха в различни инициативи в рамките на Европейския морски ден – Бургас 2018 (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/burgas-2018). Събитието беше организирано от Генералната дирекция по морско дело и рибарство на Европейската комисия, Българското председателство на ЕС и Община Бургас.

Проф. Снежана Мончева се включи в експертна работна група, координирана от Генерална дирекция по морско дело и рибарство и Генерална дирекция за научни изследвания и иновации към Европейската комисия. Целта е да се разработи стратегически изследователски и иновационен план за развитие на синята икономика в Черно море. Изготвеният от експертите документ „Burgas Vision Paper“ беше представен и приет на форума.

Доц. Виолин Райков участва в работна среща „Морски отпадъци – от политики към действие” с презентация на тема „Морски отпадъци – политики и реалности“. Целта на семинара беше да се очертае правната и политическата рамка на ЕС и предприемане на инициативи, насочени към намаляване на отпадъците и пластмасите в околната среда. Бяха обсъдени въпроси, свързани с предизвикателствата за създаване на научни доказателства, участие на гражданите и кампании за намаляване на пластмасовите изделия за еднократна употреба. Организатор на срещата беше Черноморска мрежа на НПО.

Институтът по океанология организира обучителен семинар на тема “CMEMS в подкрепа на морските дейности в Черно море” за продуктовите приложения на морския компонент на програмата Коперник. Присъстваха представители на научните среди, неправителствени организации, държавни агенции, Военноморските сили. Лектори от ИО-БАН бяха проф. Атанас Палазов и доц. Веселка Маринова.  Освен лекции и дискусии, бяха проведени и практически упражнения за работа с продуктите на програмата Коперник за Черно море.

Цялостната дейност и постижения на Института по океанология, свързани с изследванията в Черно море, бяха представени на изложбен щанд в рамките на паралелно организираното изложение.