Икономистите на БАН представиха анализ за 10-годишнината от глобалната финансово-икономическа криза

Трябва да се направи доктрина за икономическо развитие на България като зад нея застанат всички политически сили, бизнеса и обществото като цяло. За това призова проф. д-р Александър Тасев – директор на Института за икономически изследвания -БАН при представянето на специалния фокус в Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България, посветен на 10-годишнината от глобалната финансово-икономическа криза. Според него ако няма политически консенсус, не могат да се проведат необходимите политики за преструктуриране на икономиката, което да доведе до стабилно и догонващо икономическо развитие.  

 Институтът за икономически изследвания – БАН не е против плоския данък и е спекулативно твърдението, че се предлага преминаване към прогресивно облагане, каза още проф. Ал. Тасев. И добави, че паричният съвет трябва да го има в България до влизането ни в Еврозоната.

Според доц. д-р Даниела Бобева несериозно е да се твърди, че сме в чакалнята на Еврозоната. Това не е чакалня, а етап, в който българската валута трябва да продължи да доказва своята устойчивост и време, каза тя. И подчерта, че работата на държавата  е да създава условия за по-бързо сближаване с европейските икономики.

Доц. Бобева посочи още, че България вече 21-а години изпълнява изискванията на валутния механизъм и няма основание страната ни да не влезе в Еврозоната.  Все повече политическите, а не икономическите критерии излизат на преден план при приемането на една или друга държава в Еврозоната, каза тя.

Основната теза в специалния фокус на доклада е, че българската икономика е щяла да изпадне в криза и без глобалната криза. Вторият извод, който правят икономистите на БАН е, че пазарът на труда най-много е пострадал от кризата. Отбелязва се висока и продължителна безработица, включително и висока младежка безработица.

В момента имотният пазар у нас трябва да се наблюдава внимателно, за да не прегрее и да доведе до нова икономическа криза, коментира доц. Бобева. Именно в него тя вижда най-голям риск пред иконономиката ни, ако отделни нейни сектори не се предструктурират.

Риск има и в държавните предприятия. Те по-скоро трябва да се реформират, защото са рискови за икономиката ни, подчертаха още икономистите на БАН.