Деветата научна сесия „Младите учени в света на полимерите” се проведе на 7 юни 2018 г. в заседателната зала на Института по полимери – БАН (ИП-БАН). Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, работещи в областта на полимерната химия пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. В научната сесия взеха участие  40 млади учени, докторанти и постдокторанти от ИП – БАН, Института по оптически материали и технологии – БАН, Институт по молекулярна биология – БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, Институт по катализ – БАН, Институт по физикохимия – БАН, Факултета по химия и фармация и Биологичския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София и Нов български университет.

Представени бяха 6 доклада и 34 постерни съобщения, обхващащи широк спектър от актуални теми, свързани с използването на полимерите и полимерните материали в нанотехнологиите, медицината и фармацията, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, биотехнологиите и др. Бяха дискутирани различни съвременни методи за синтез на полимери със зададени състав, структура и функционалност, а също така и авангардни технологии за получаване на нано- и микроразмерни полимерни носители на биологично активни (макро)молекули.

В края на сесията бяха раздадени пет награди. Д-р Катя Каменова и д-р Николета Стоянова получиха парични награди за най-добре представен доклад. За най-добро представено постерно съобщение бяха отличени трима млади учени: Явор Данов, д-р Христина Попова и Силвия Божилова. Всички млади учени получиха сертификати за участие.

Подробна информация за събитието може да бъде намерена на сайта на ИП-БАН.