Десета конференция „Слънчеви въздействия  върху магнитосферата, йоносферата и атмосферата“ се проведе от 4 до 8 юни 2018 г. в Приморско. В работата на форума, организиран от секция „Космически климат“ на Института по космически изследвания и технологии – БАН, взеха участие 76 учени от 15 държави. Бяха представени 94 доклада, посветени на всички аспекти на слънчево-земната физика: механизмите, управляващи активността на Слънцето и възможностите за нейното прогнозиране, и въздействието на различните проявления на слънчевата активност върху земната система. Докладите  на конференцията са публикувани онлайн на  http://ws-sozopol.stil.bas.bg/

В края на 2018 г. приключва текущата 5-годишна научна програма на Научния комитет по слънчево-земна физика SCOSTEP (Scientific Committee On Solar-TErrestrial Physics) към Международния съвет за наука (ICSU). Конференцията в Приморско е първият научен форум, на който беше възложено да обсъди следващата научна програма на SCOSTEP, фокусирана върху възможностите за прогнозиране на слънчевата активност и въздействията на нейните проявления върху Земята.

По време на конференцията беше организирана лятна школа за млади учени на тема „Слънце, космическо време и космически климат“. Декан на школата беше  проф. Dibyendu Nandi – ръководител на Центъра за върхови постижения в космическите науки в Калкута, Индия.

Въпросът за това как се променя Слънцето и как тези изменения влияят върху човечеството става все по-актуален с бурното развитие на технологиите, от които нашата цивилизация е все по-зависима. Земята заедно с цялата Слънчева система се намира в атмосферата на Слънцето. Бурите в слънчевата атмосфера и предизвиканите от тях геомагнитни бури (така нареченото „космическо време“) са заплаха не само за работоспособността на космическите апарати и високо летящите самолети, за здравето и дори живота на космонавтите и екипажите и пътниците на на самолетите, но и за функционирането на наземната инфраструктура: телекомуникации, навигационни системи, електропреносни и газопреносни мрежи. Силните геомагнитни бури влияят и върху биосферата и в частност върху физиологичното състояние на човека. Дългосрочните изменения на слънчевата активност („космически климат“) са пряко свързани с промените на земния климат. Изясняването на механизмите и количественото характеризиране на приноса на променящата се слънчева активност за наблюдаваните климатични изменения има сериозни икономически, политически и социални последствия.