Националният природонаучен музей на БАН (НПМ) организира тържествена церемония в чест на българския алпинист и зоолог Боян Петров. Събитието ще се проведе на 21 юни (четвъртък) от 17:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (Голям салон, ул. „15-ти ноември“ 1).

Събитието ще открие проф. Николай Спасов – директор на НПМ-БАН. Д-р Петър Берон, проф. Павел Стоев и докторантката Виолета Желязкова ще представят изследователските приноси и заслугите на Боян към Националния природонаучен музей, Центъра за изследване и защита на прилепите и природозащитните каузи, които той подкрепяше.

За първи път ще бъдат показани зоологични материали, събрани от Боян, илюстрации от експедициите му, някои от изследователските му записки.

Събитието може да гледате на страницата на БАН www.bas.bg

От 16:00 часа в БАН ще бъде отворена книга, в която всеки може да отдаде почит към паметта на Боян Петров.