100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани с Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, която се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките и в Централния военен клуб.

Поздравления по случай годишнината отправиха Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, посланикът на Украйна в България Н. Пр. Микола Балтажи, директорът на Института за исторически изследвания доц. Даниел Вачков и Председателят на Научното дружество за история на дипломацията и международните отношения на Украйна проф. Ирина Матяш.

В приветствието си акад. Ревалски подчерта дълбоките връзки, които съществуват между двете страни и в частност между българските и украинските учени и допълни, че тази двудневна конференция по един блестящ начин ще докаже тяхната дълбочина и важност.

По време на откриването на научния форум договор за научно сътрудничество подписаха директорът на Института за исторически изследвания доц. Даниел Вачков и акад. Валери Смоли – директор на Института по история на Украйна на Националната академия на науките на Украйна (НАНУ). Документът ще регламентира условията по провеждането на съвместни проекти, културно-образователни мероприятия, научен обмен на специалисти. Предвиждат се двустранни и международни конференции, кръгли маси, изложби, съвместни издателски проекти, както и създаване на комисия на историците на България и Украйна, съставена от водещи учени на БАН и НАНУ.

Научният форум беше организиран от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции. По време на конференцията бяха представени над 50 доклада, посветени на историята на българо-украинските отношения от средните векове до нашето съвремие в контекста на европейската история.