47 експоната от Националния исторически музей, Музея „Старинен Несебър“ и Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъдат изложени  в Държавната Третяковска галерия – Москва. Изложбата „Шедьоври на църковното изкуство от България“ ще се открие на 28.06.2018 г. Българско изкуство не е било показвано там от 40 години.

Изготвен е каталог към изложбата, който съдържа всички възможни гръцки надписи; нови хипотези, датировки, пълна библиография, четивни фотографии и иновативна структура. Каталогът не следва стандартното деление на видове изкуство, което започва с живопис и завършва с ръкописни книги. В него паметниците са представени по епохи, а фотографиите на Иво Хаджимишев го правят едновременно живописен, но и документално точен. В изработката на каталога взеха участие най-добрите специалисти от българска страна – петима учени изследователи от Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките, от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, от НБКМ и от НИМ. Луксозният каталог е изготвен под научната редакция на чл.-кор. проф. Иванка Гергова и доц. д-р Емануел Мутафов от ИИИзк – БАН и доц. д-р Елена Саенкова от Тряковската галерия.

Изложбата от българска страна ще бъде открита със слова на министъра на културата Боил Банов, посланик Бойко Коцев, представители на НИМ, БКИ в Москва, както и на директора на ИИИзк – БАН – доц. д-р Емануел Мутафов.