Експозицията „Между Бога и хората“ представя резултати от изследванията за ценни камбани на църкви, манастири, музеи, часовникови кули и други. Уникалните камбани са проучени, цифровизирани и паспортизирани, като знанията за тях са съхранени в дигитално хранилище BellKnow на Института по математика и информатика (ИМИ – БАН). 

Посетителите могат да се запознаят с историческото и културно наследство на България като  разгледат 40-те постера с фототоснимки на камбани от дигиталния фонд BellKnow и техните хартиени паспорти. Могат да чуят аудио файловете със записи на камбанен звън, да видят видео филма за изследванията на ИМИ – БАН (и партньори) за паспортизацията на камбаните.

Изложбата ще гостува до 30 юни в Арт салон на Радио Варна.

Отворено за посещение от 14:00 до 18.00 ч.