Излезе от печат сборникът „Рилският манастир – история, памет, духовност“ с отговорен редактор чл.-кор. Светлана Куюмджиева (издателство „Изток-Запад“, 340 с.). Сборникът съдържа доклади от международна интердисиплинарна научна конференция, проведена в края на септември – началото на октомври м. г. в Рилския манастир под патроножа на Негово Светейшество Неофит, Български патриарх и Софийски митрополит. В нея участваха учени от България, Гърция, Македония, Сърбия и Зографския манастир на Атон. Присъстваха Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим и Негово Преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий, игумен на св. Рилска обител. Форумът се организира от Института за изследване на изкуствата – БАН и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при МОН по проект „Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски) – дигитализиране и изследване“ с ръководител чл.-кор. Куюмджиева.

Рилският манастир през повече от 10 вековното си съществуване винаги е бил водещ духовен и книжовен център. В народната памет той остава като една от най-съкровените светини, пазител на българския дух, символ на знанието и книжовността. Ръкописната му сбирка е органически свързана с него и е извънредно ценна, а запазените рилски книги, документи и артефакти са доказателство за непрекъснатата му ползотворна дейност през цялото Средновековие и Възраждане. Музикалните ръкописи в нея са над 100. Проучването им показа, че те представят най-голямата и най-богатата музикална сбирка от нотирани ръкописи в България и една от най-големите сбирки с нотирани славяноезични православни ръкописи, произхождащи от Балканите, съхранявани в европейска библиотека, каквото е Рилската.

В публикуваните доклади (с богат илюстративен материал и резюмета на английски език) се представят най-новите резултати от проучванията върху наследството на Рилския манастир, и то от гледна точка на различни дисциплини – история, език, литература, богословие, изобразително изкуство и музика. Те дават богат материал за ползотворни дискусии.

Сборникът може да се намери в Института за изследване на изкуствата при Маргарита Керпичиян.