Международният иновационен форум INVENT ARENА 2018, организиран от Международната асоциация на изобретателите (IFIA), в която членуват изобретателски съюзи от над 50 държави, тази година се проведе в град Тринец (Чехия). Участваха около 80 изобретатели и изобретателски колективи от 16 страни.

В раздела „Инженерни науки“ изобретателски колектив от Института за космически изследвания и технологии – БАН, съставен от чл.-кор. дтн Петър Гецов, проф. дтн Гаро Мардиросян и доц. д-р Светослев Забунов, беше отличен със златен медал и диплома за изобретението „Анти-дрон разузнавателна система, базирана на привързан аеростат“. Системата е предназначена за откриване, локализиране, класифициране и следене на безпилотни летателни апарати (дронове), извършващи нежелани, неоторизирани и нерегламентирани полети. Приложението е при гарантиране на сигурността от терористични и други вражески действия над уязвими обекти или човешки ресурси.