Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) се открива на 16.09.2018 г. Мащабното събитие се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ –БАН, който е с дългогодишни традиции в науката за кристалния растеж. Шестата европейска конференция по кристален растеж е посветена на известния български учен Иван Н. Странски (1897-1979 г.), основател на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Съвместно със своите ученици и съратници, проф. Р. Каишев и проф. Л. Кръстанов, проф. И. Странски развива теоретичните основи на процесите на зародишообразуване и кристален растеж, белязали развитието на тази научна област в средата на миналия век.

Шестата европейска конференция по кристален растеж ще се проведе от 16 до 20 септември, 2018 г. във Варна, Ривиера Холидей Клуб. В това престижно научно събитие се очаква да вземат участие близо 300 учени от Европа и целия свят. Ще бъдат изнесени над 60 устни доклада и около 200 постерни представяния. Целта е да се насърчат дискусиите в областта на фундаменталните и приложни изследвания в областта на растежа на кристалите, както и мултидисциплинарния подход към научните проблеми, тясно свързани с изискванията на обществото в различни области на съвременния живот като микроелектрониката, фотониката, фармацията, здравеопазване и др.

Събитието е подкрепено от Международния съюз по кристалография (IUCr), който осигурява финансова помощ за участие на млади учени, както и от списанието Crystals и DGKK (Немско дружество за растеж на кристали), предоставящи награди за устни и постерни доклади. Спонсори на престижната конференция са Malvern Panalytical, JEOL, АКВАХИМ АД и LabExpert, водещи производители и доставчици на научно и лабораторно оборудване.

Повече за събитието можете да научите на: http://www.eccg6.eu/