На извънредно заседание на Управителния съвет на БАН, състояло се на 13.09.2018 г., по т.1: „Обсъждане на кандидатури за и.д. директор на НИМХ-БАН“, Управителният съвет на БАН реши:

  1. Управителният съвет (УС) на БАН предлага кандидатурата на чл.-кор. дн Костадин Ганев за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ – БАН.
  2. УС на БАН декларира готовност да разгледа и кандидатури, предложени от Общото събрание на учените (ОСУ) на НИМХ-БАН, различни от тази на освободения директор и постъпили до 12 часа на 17.09.2018 г. В този случай, УС на БАН ще ги обсъди на свое извънредно заседание на 17.09.2018 г.
  3. В случай, че няма постъпили кандидатури от ОСУ на НИМХ–БАН, в срока посочен в т. 2, УС на БАН предлага на Председателя на БАН да назначи чл.-кор. дн Костадин Ганев за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ‑БАН.
  4. УС на БАН декларира, че ще съдейства, съгласно своите правомощия, за осигуряване на нормална дейност на НИМХ‑БАН до излизането на Института от структурата на БАН, спазвайки нормативните актове на Република България, както и Закона за БАН и Устава на БАН.