Осмата международна програма за обучение на ръководни кадри „Опитът на ОИЯИ, споделен с представители на страните-членки и на страните партньори (JEMS-8)“ се проведе от 3 – 7 септември 2018 г. в Дубна, Русия. Инициативата се провежда от 2016 г. и има за цел запознаване и споделяне на опит с ръководни кадри от научни и образователни организации на държавите-членки, асоциираните членове и страните партньори с дейността на ОИЯИ. България участва в изграждането на Института още от основаването му през 1956 г. и оттогава е негов член. По покана на Агенцията за ядрено регулиране, представител от страна на Академията беше научният секретар на Направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ доц. д-р Оля Стоилова. Освен България, в курса участваха и специалисти от Ботсвана, Египет, Италия, Южноафриканската република и Виетнам.

Програмата включваше представяне на всички седем лаборатории на територията на ОИЯИ и на провежданите в тях фундаментални и приложни изследвания, както и показване на основните експериментални съоръжения – свръхпроводящ ускорител на ядра и на тежки йони, циклотрони, уникален неутронен импулсен реактор, протонен ускорител и др. Представени бяха и възможностите за провеждане на международно сътрудничество и на различни образователни програми за ученици, студенти и млади учени. Програмата за обучение завърши с кръгла маса, на която участниците в JEMS-8 споделиха впечатленията си от ОИЯИ. Сертификати за участие в срещата бяха връчени от директора на ОИЯИ – проф. В. А. Матвеев.