Международна конференция „Ядрена енергия за хората“ се проведе от 10 до 13 септември 2018 г. в Свети Влас, организирана от Българското ядрено дружество. Представени бяха доклади от експерти от академичната общност и индустрията в различните аспекти на ядрената сфера – новости в ядрените технологии, радиационна дозиметрия и радиационна защита, култура на безопасност, ядрени приложения в медицината и индустрията, комуникация с широката публика за ядрената енергетика.

В рамките на конференцията се проведе конкурсът „Най-добър доклад на млад специалист”. Наградата в конкурса спечели д-р Ангел Демерджиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН за доклад на тема: „Numerical Optimization of Radiation Shielding of Targets Used for Production of 18F“.