Българската академия на науките, Националният институт по метеорология и хидрология, Националният браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ и Министерството на образованието и науката подписаха споразумение днес.

Споразумението има за цел да осигури нормалната работа на НИМХ до извеждането му от структурата на БАН.