Декларираме, че твърденията на доц. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, направени по време на пресконференция на 14.09.2018 г., са неверни и уронват престижа на БАН. Въпросите относно собствеността на БАН се уреждат съгласно Закона за БАН.

Управителните органи на БАН винаги са декларирали, че ще съдействат да осигурят всички необходими условия за нормално, спокойно и безпроблемно функциониране на НИМХ до приключване на процедурата по преструктурирането му, съгласно своите правомощия.