Доц. д-р Мария Спасова от Лаборатория Биологично активни полимери към Института по полимери – БАН получи признание и отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки, като представлява химическия елемент антимон (Sb) и беше включена под номер 51 в периодичната система за млади химици (https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#group-9).

Инициативата е по случай обявяването на 2019 година за Международна година на периодичната система и по случай отбелязването на 100 годишнината на Международния съюз по чиста и приложна химия. Общото събрание на IUPAC и международната мрежа на младите химици (IYCN) обявиха създаването на периодична таблица на младите химици. От юли 2018 г. до края на юли 2019 г. група от 118 млади химици от цял свят (колкото са елементите в периодичната система), които изпълняват мисията и основните ценности на IUPAC, ще бъдат отличени и включени в тази периодична система. От всички номинирани до този момент са отличени общо 24 номинирани млади учени.