Доц. д-р Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието при БАН беше избран от Европейската комисия сред повече от 80 кандидати да участва в 9-членната Експертна група на високо равнище по въпросите на въздействието на цифровата трансформация върху пазарите на труда в ЕС (High Level Expert Group on Impact of Digital Transformation on EU Labour Markets – https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/appointment-members-high-level-expert-group-impact-digital-transformation-eu-labour-markets).

Задачата на Експертната група на високо равнище е да съветва Комисията относно условията, които трябва да бъдат осигурени за плавен преход към цифровизацията. Целта е да бъдат идентифицирани потенциалните социални въздействия (рискове и възможности), особено широкомащабното прилагане на изкуствения интелект и очакваните загуби и печалби за пазара на труда.  Групата трябва да изготви доклад с политически препоръки, който да бъде представен преди Европейския съвет за бъдещето на Европа в Сибиу през май 2019 г.

На първата среща на Експертната група, проведена на 18 септември в Брюксел, Васил Киров участва в дискусията за бъдещето на труда в Европа. Присъстваха европейските комисари Мариан Тисен и Мария Габриел.