Международна конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика” организира Институтът по електроника на Българската академия на науките от 17 до 21 септември 2018 г. в Несебър. Школата се провежда веднъж на две години от 1980 г. и е насочена основно към младите учени и докторанти, работещи в областта на лазерната физика. Като лектори за 20-то издание са поканени 20 изтъкнати учени от цял свят – специалисти в областта на взаимодействието на лазерите с веществото, лазерно сондиране на атмосферата за екологични приложения, приложение на лазерите в медицината и биологията, нелинейната оптика и нови лазерни системи и технологии. В събитието взеха участие 94 учени от 18 държави. Повече информация за конференцията може да намерите на http://www.isqe2018.ie-bas.org/index.htm