Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Питър Таунсенд. Тържествената церемония ще се състои на 28 септември 2018 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. 15-ти ноември, 1). По време на събитието проф. Питър Таунсенд ще изнесе лекция (на английски език) на тема “Imperfections and new ideas”.

Професор Питър Таунсенд е световноизвестен учен в областта на експерименталната физика и нейните многобройни приложения в йонната имплантация, луминисцентната спектроскопия, археологията, геологията, онкодиагностиката, фотониката и др. Лекцията му „Imperfections and new ideas“ е посветена на въпросите на новите технологични направления в използването на металите, полупроводниците, стъклото и кристалите.