Институтът по океанология (ИО) на БАН се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ с инициативи за популяризиране на дейността си пред обществото на 27 и 28 септември 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се състои на 27 септември от 14:30 ч. в конферентната зала на ИО-БАН. Ръководството и учените ще представят дейността си пред широката общественост – историята на института, работата на научните секции, постиженията през годините, настоящи и бъдещи цели и проекти.

От 11:00 до 17:00 ч. изследователските лаборатории на ИО ще отворят врати за посетители под мотото „БАН представя своите институти – морската наука в служба на обществото”. Гостите ще имат възможност да се запознаят с апаратурата в института, спецификата и предизвикателствата на научните изследвания.

От 14:00 до 16:00 ч. най-смелите мечтатели, бъдещи морски изследователи и мореплаватели могат да посетят научноизследователския кораб „Академик“, където ще се запознаят отблизо как се извършва морската експедиционна дейност.

На 28 септември от 17:00 до 21:00 ч., във Фестивалния и конгресен център – Варна, ИО-БАН организира богата програма от инициативи в рамките на проект REFRESH. Тя включва поздравителен концерт, посветен на Европейската година на културното наследство 2018 „Където миналото среща бъдещето“, тематични щандове „Магия REFRESH“, забавна детска викторина с въпроси за Черно море, Дигитален REFRESH.  Ще бъдат представени филми и фотоси от морски експедиции и подводни археологически изследвания в Черно море, на „Европейски кът“  ще бъде представена информация за участието на института в проекти с европейско финансиране и други.