Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Питър Таунсенд за големите му достижения в областта на експерименталната физика на твърдото тяло и ползотворното му сътрудничество с институти на БАН. Тържествената церемония се проведе на 28 септември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“.

Професор Питър Таунсенд е световноизвестен учен в областта на експерименталната физика и нейните многобройни приложения в йонната имплантация, луминисцентната спектроскопия, археологията, геологията, онкодиагностиката, фотониката и др. Особен интерес представлява предложеният от проф. Таунсенд универсален начин за създаване на оптични вълноводи в изолационни материали чрез имплантация с йонен сноп. Методът е изключително успешен и е бил използван за повече от 100 материала, за които не съществуват познати алтернативни процеси за изработка на такива структури за фотониката.

 В допълнение към експериментите за имплантация с йонни снопове той развива направление за изследвания за дефекти в твърди структури, използвайки луминесценция и през 1990 г. проектира и построява спектрометър за записване на термолуминесцентни спектри с около 1000 пъти по-висока чувствителност от която и да е промишлена апаратура. Това се оказва много продуктивно и позволява получаването на нови физични данни, които са с приложение в геологията.

По време на церемонията в БАН проф. Таунсенд изнесе лекция на тема „Imperfections and new ideas“, посветена на въпросите на новите технологични направления в използването на металите, полупроводниците, стъклото и кристалите.