Учените в Националния природонаучен музей продължават проучването на материалите, които Боян е събирал по време на своите експедиции и вече са установени два нови за науката вида безгръбначни животни – една стоножка и един паяк. 

Новооткритата стоножка, наречена Metonomastus petrovi (https://doi.org/10.3897/zookeys.786.28386), принадлежи към род, разпространен и вероятно възникнал в района на Средиземно море. От него в България вече има описан един вид, установен в пещера в Източните Родопи. Новооткритият вид е ендемичен за Западните Родопи, което означава, че не се среща никъде другаде. Сред авторите на вида са проф. Павел Стоев от НПМ-БАН и гл. ас. д-р Боян Вагалински от ИБЕИ-БАН
Вторият вид е паяк, наречен Harpactea petrovi, който живее в почвата и под камъни. Екземплярите са събрани при изследвания в района на родопското село Белица. Видът е описан от доц. д-р Стоян Лазаров от НПМ-БАН и Драгомир Димитров – докторант на музея. (http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2018/70-3-293-296.pdf).

На името на Боян са кръстени и други видове животни, които може да се видят в отделна витрина в Националния природонаучен музей при БАН.
На 3 октомври Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле” организира събитие в Националния музей „Земята и хората“ в памет на Боян Петров и природозащитните му дейности. Там ще бъдат изложени и фотографии от детските и младежки изследователски години на Боян Петров с акцент върху Кресненския пролом, където Боян Петров, завършвайки своето биологично образование, е писал дипломната си работа. Изложбата се организира със съдействието на Националния природонаучен музей – БАН.