Европейската нощ на учените, се организира ежегодно и тази година на 28 септември се проведе поредното и издание. REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“. Тази година, освен в София, различни демонстрационни, творчески и забавни прояви бяха проведени в 13 града и повече от 52 локации.

Под стъкления купол на Ларгото между Министерски Съвет и Президентството, Античен Комплекс Сердика, София, Институтът по Електроника – БАН бе достойно представен от FEMTO SCIENCE – APPLICATION GROUP, иновативна група от ИЕ. Учените от института по електроника  направиха демонстрации на хидрофилна и хидрофобна повърхност, като бяха използвани листа на тропически растения и цвят на роза, демонстрираха образци на 3Д принтирани импланти и тънки слоеве на хитозан и колаген, обработени с фемтосекундни лазерни импулси.

Основните направления на работа на femtoscience application group включват: взаимодействие на ултра-къси лазерни импулси с веществото, лазерна аблация, биоматериали, биополимери, синтетични полимери, поликапролактон (ɛ-caprolactone (PCL)), керамики и приложението им в тъканното инженерство. Повече за работата на групата, може да видите на сайта им: http://www.femtosciencegroup.eu/content/?lang=1&id=18