Обявена е втората покана за набиране на съвместни изследователски проекти, финансирани съвместно от Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) и Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.

Цялата необходима информация относно конкурса и документите за съставяне на досие за кандидатстване можете да намерите на следния линк:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-de-recherche-conjoints-auf-frs-bulgarie/

Настоящата кампания се отнася до многостранни партньори, които включват български научноизследователски центрове, училища, членуващи в УАФ от Централна и Източна Европа, както и партньори от други региони, акредитирани към УАФ.

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области :

  • Математика и информатика;
  • Устойчива енергетика, околна среда и екосистеми;
  • Здравеопазване и биотехнологии;
  • Физика и материалознание;
  • Хуманитарни и обществени науки.

Предложения за проекти, разработващи теми в следните три специфични подобласти ще се ползват с предимство при оценяване на проектите:

  • Биохимия и биотехнологии с приложение във фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост;
  • Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето;
  • Материално и нематериално културно наследство (вкл. културно наследство в дигиталната ера, 3D моделиране, географски информационни системи, онлайн архивиране и т.н.).

Краен срок за подаване на проектните предложения  18 октомври, 17.00 ч.