Симпозиумът, организиран от Националния природонаучен музей на БАН, Музея по спелеология на родопския карст и Българското пещерно дружество се проведе от 27 септември до 1 октомври 2018 в Чепеларе.

 Международният симпозиум за пещерната мечка (International Cave Bear Symposium (ICBS 2018)) е ежегодно събитие, чийто домакин тази година бе Музеят по спелеология на родопския карст. Проф. Николай Спасов от НПМ-БАН беше председател на Научния и организационен комитет, а проф. емеритус Гернот Рабедер (Gernot Rabeder) от Департамента по палеонтология на Университета във Виена беше почетен член на комитета. (https://icbs2018.at/icbs-2018/)

Като лектори и участници в дискусиите експерти от Австрия, Чехия, Словакия, Испания, Италия, Франция, Холандия и България представиха резултати от актуални изследвания на пещерите, проучвания на нови и известни находища на плейстоценска фауна, изследване на митохондриална ДНК и популационна динамика на пещерните мечки.

Резултатите от проучванията и дискусията дават насоки за нови изследвания и сътрудничество в изследванията на пещерните мечки. Предстои издаване на материалите от симпозиума.