Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, беше открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя е организирана от Научния архив на БАН и показва документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност.

Изложбата откри акад. Иван Юхновски, който изтъкна неоспоримия принос на акад. Любомир Желязков за развитието на фармацевтичната индустрия у нас. Като учен основател на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, той създава направленията в него според най-важните социално-значими заболявания. Под негово ръководство там се разработват уникални български технологии, които в 90 процента от случаите са били нови структури и оригинални патентно защитими формули – допълни акад. Юхновски.

Акцентът в изложбата е поставен върху работата на акад. Желязков в Българската академия на науките, на авторските свидетелства и патентите му (над 30), представящи върховете в научната и практическата му дейност. Показани са част от запазените ордени, юбилейни медали и почетни значки – награда и признание за неговата трудова и обществена дейност.

Любомир Димитров Желязков е роден в Свиленград на 14 октомври 1918 г. Завършва химия в Софийския университет, професор е по лекарствени средства във Висшия химикотехнологичен институт /ВХТИ/. Избран е за академик на БАН, бил е главен научен секретар в периода 1973 – 1977 и зам.-председател на БАН от 1977 до 1988 г. Основател и директор  на Научноизследователски химикофармацевтичен институт /НИХФИ/ от 1953 до 1972 г. Институтът разработва и внедрява нови български лекарствени средства и в него се е извършвал пълния цикъл на работа: от литературната справка до внедряването в производство на разработените в института технологии за лекарствени субстанции и готови форми.

11