Най-интересните обекти и явления във Вселената, любопитни подробности за тяхната природа и какво е участието на българските астрономи в разкриването на техните тайни бяха представени на 17 октомври 2018 г. в  зала „Проф. Марин Дринов” на БАН. Показани бяха и последните постижения на учените от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО). Гостите на събитието имаха възможността да наблюдават с телескоп Слънцето, както и да управляват дистанционно двуметровия телескоп, разположен в НАО Рожен. Институтът се включи в кампанията “БАН представя своите институти”.

На представянето на Института присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-председателят чл.-кор. Константин Хаджииванов. „ИА с НАО е блестящ пример за институт, който поддържа високо ниво на развитие на научните изследвания и в който работят предимно млади учени“, каза акад. Ревалски.

Проф. Невена Маркова направи интерактивна презентация на основните научни направления в ИАНАО. Тя разказа за първия ешелен спектограф ЕСПЕРО, проектиран и изработен от български астрономи, който от две години се използва успешно в обсерваторията на Рожен. Астрономите на Българската академия на науките са открили 20 астероида, които носят имената на български исторически места и личности. Представено беше и участието на учени от Института в най-мащабната програма за изследване на масивни звезди, както и направени значими открития за съвременната астрономия. От създаването на ИА с НАО през 1981 г. астрономите работят успешно с европейски и американски свои колеги.

Директорът проф. Евгени Семков представи дейността на Института, в който работят 36 учени и ролята му за популяризирането на науката. През изминалата 2017 г. научните публикации с висок импакт фактор са 47. От началото на 2018 г. до момента броят им е нараснал до 57. Проф. Илиан Илиев представи накратко историята на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.

С презентация “НАО Рожен – машина на времето” гл. ас. Георги Латев представи пред гостите дейността на обсерваторията на Рожен. Учени от Института направиха демонстрация на дистанционно управление на двуметровия телескоп, наречен „космическите очи“ на България.