Денят на народните будители – 1 ноември беше отбелязан с тържествено събрание в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Празникът откри зам.-председателят на Събранието на академиците и член-кореспондентите акад. Дамян Дамянов.

В словото си той съобщи, че през следващата година Академията встъпва в своя 150-годишен юбилей. И подчерта, че това е век и половина, изпълнен с големи постижения, възход и признание, но и години на трудно развитие, непрекъснато усъвършенстване, постоянни борби за по-добро финансиране и подкрепа на българските учени. Борба, актуална и в момента.

Академично слово, посветено на будителите изнесе проф. Румяна Дамянова от Института за литература на БАН. Тя припомни, че Българското книжовно дружество е създадено именно от народни будители и призова към едно ново будителство, което да запази духовността.

Доц. Крум Бъчваров от Националния археологически институт с музей  представи резултатите от новото мащабно археогенетично проучване, посветено на геномната история на Югоизточна Европа, публикувано в списание Nature. Изследователският колектив  включва 117 учени от цял свят, четирима от които от Българската академия на науките. Изследвана е древна ДНК от 225 индивида, живели в региона  през периода 12 000 –  500 години преди Христа.

25 учени получиха награди за високи научни постижения – публикации в научни списания със световно значение. Отличията връчиха зам.-председателят на БАН чл.-кор Константин Хаджииванов и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева.