Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в първото общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO) в инициативата „Един пояс, един път”, което се проведе от 3 до 5 ноември в Пекин. Българската академия на науките е сред академиите – учредителки на ANSO.

Съюзът на международните научни организации (ANSO) е международна, нестопанска и неправителствена научна организация, създадена от Китайската академия на науките съвместно с национални, регионални и международни научни и изследователски институции на държави-членки на инициативата „Един пояс, един път”.

ANSO се ангажира с регионалното устойчиво развитие, изграждането на академичен капацитет, сътрудничеството и комуникациите в областта на науката и технологиите и трансфера на технологии чрез обединяване на научни организации и учени в инициативата „Един пояс, един път”. ANSO се фокусира върху сериозни  научни предизвикателства и се опитва да мобилизира както публичния, така и частния сектор, за да се справят съвместно с различни предизвикателства. С платформата на ANSO научни организации и учени и експерти от различни среди могат да увеличат усилията и сътрудничеството си, за да развият общности от взаимен интерес, отговорност и цели и да осигурят силна научна основа за инициативата „Един пояс, един път”.

На учредителната среща в Китай членовете на Общото събрание на ANSO приеха статута на организацията, набелязаха стратегията за развитие и избраха ръководство.